szkolenie bezpieczeństwo w Internecie

szkolenie dla nauczycieli

o szkoleniu

bezpieczeństwo w Internecie


Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat różnorodnych zagrożeń online, takich jak cyberprzemoc, cyberatak czy uzależnienie od technologii, co pozwoli im lepiej zrozumieć specyfikę zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu przez uczniów.

Szkoleni zapewni również wsparcie nauczycieli w tworzeniu bezpiecznego środowiska szkolnego online, które będzie sprzyjać edukacji, a jednocześnie chronić uczniów przed niebezpiecznymi treściami czy działaniami.

Podczas szkolenia nauczyciele będą zdobywać wiedzę na temat zasad etycznego korzystania z Internetu oraz rozwijania przez uczniów umiejętności rozpoznawania i unikania sytuacji, które mogą naruszać zasady netykiety.

Nauczyciele po szkoleniu będą zdolni do świadomego kształtowania umiejętności cyfrowych uczniów oraz propagowania świadomości zagrożeń związanych z Internetem, budując zdrowe nawyki korzystania z zasobów Internetu.

Szkolenie to także przegląd narzędzi i rozwiązań zabezpieczających, takich jak filtry rodzicielskie, kontrola dostępu czy monitoring aktywności online.

Cel szkolenia: Celem szkolenia z bezpieczeństwa w Internecie dla nauczycieli jest wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby efektywnie zarządzać bezpieczeństwem online wśród uczniów.

czas trwania szkolenia 3-4h*

cena 2400 zł*

* czas szkolenia może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od potrzeb placówki

* cena dotyczy szkolenia stacjonarnego w województwie mazowieckim lub szkolenia online dla innych województw

* cena brutto

SZKOLENIE Bezpieczeństwo w Internecie

definicja

jak rozumieć

bezpieczeństwo w Internecie


Bezpieczeństwo w Internecie

Bezpieczeństwo w Internecie to kompleksowy zestaw praktyk, procedur, technologii oraz zasad mających na celu ochronę użytkowników przed różnorodnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z cyfrowej przestrzeni. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres aspektów, zarówno technicznych, jak i społecznych, koncentrując się na minimalizowaniu potencjalnych szkód wynikających z korzystania z Internetu.


Zamów szkolenie Bezpieczeństwo w Internecie dla swojej szkoły Zadbaj o bezpieczeństwo swoich uczniów

plan szkolenia

bezpieczeństwo w Internecie


 1. Wprowadzenie – A. Rola Internetu w życiu dzieci i młodzieży.
 2. Przedstawienie popularnych zagrożeń czyhających na małoletnich w Internecie.
 3. Prezentacja najpopularniejszych narzędzi i metod zapewniających bezpieczeństwo uczniów w Internecie:
  • Edukacja cyfrowa i szkolenia dla nauczycieli
  • Wdrażanie do korzystania z bezpiecznych platform edukacyjnych
  • Przeglądanie Internetu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
  • Filtry treści, firewalle i blokada niebezpiecznych stron www
  • Bezpieczne oprogramowanie
  • Monitoring aktywności uczniów w sieci
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Podsumowanie szkolenia.

szkolenie nauczycieli

Bezpieczeństwo uczniów

w Internecie

nauczyciel podczas

szkolenia:

 • zrozumie zagrożenia czekające na uczniów w Internecie
 • nauczy się prowadzić lekcje z uwzględnieniem bezpieczeństwa online
 • rozwinie swoje umiejętności cyfrowe
 • nauczy się promować zdrowe nawyki online

W erze cyfrowej, kiedy korzystanie z Internetu staje się integralną częścią edukacji, niezwykle istotne jest, aby nauczyciele byli wyposażeni w umiejętności i wiedzę niezbędną do zapewnienia bezpiecznego środowiska online dla swoich uczniów.

Szkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu nie tylko pozwalają na identyfikację potencjalnych zagrożeń, ale także umożliwiają nauczycielom kształtowanie umiejętności cyfrowych swoich uczniów oraz promowanie etycznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów online.

Prowadzimy skuteczne szkolenia kadry nauczycielskiej w zakresie technologii informacyjnej

MOCKINGBIRD – szkolenia IT dla nauczycieli

dlaczego warto

wdrażać

bezpieczne rozwiązania

1.

Ochrona przed nieodpowiednimi treściami

2.

Zapobieganie cyberprzemocy

3.

Wsparcie w edukacji cyfrowej

4.

Ochrona prywatności uczniów

Oferta specjalna dla dyrektorów szkół Zamów pakiet szkoleń IT w dobrej cenie.