Englishzilla to innowacyjny projekt wspomagający naukę języka angielskiego. Jest to jedyna strona, która w pełni zautomatyzowany sposób umożliwia ćwiczenie gramatyki angielskiej za darmo, ze wsparciem lub bez wsparcia nauczyciela.

Nauczanie gramatyki jest ciężkie

Nauczanie gramatyki spędza sen z powiek nawet najlepszym nauczycielom. Dziesiątki kserówek, kilka jednostek lekcyjnych, a nasi uczniowie dalej mają problem z prawidłowym użyciem czasów i struktur gramatycznych. Niestety problem ten dotyka większość nauczycieli, a przyczyn może być naprawdę wiele. Zaczynając od możliwości uczniów, a kończąc na warsztacie nauczyciela. Trzeba wierzyć, że prawda leży po środku i dobrze byłoby spotkać się w pół drogi i problem ten jakoś rozwiązać.

Schemat działania w przypadku wprowadzania gramatyki zazwyczaj jest taki sam. Wprowadzamy strukturę gramatyczną, omawiamy ją i ćwiczymy z uczniami. Jeden nauczyciel wprowadzi nowe zagadnienie gramatyczne prowadząc wykład, inny wspomoże się planszą dydaktyczną, a jeszcze inny skorzysta z filmu znalezionego na YouTube. Tak naprawdę samo wprowadzenie struktury gramatycznej nie jest tutaj kluczowe. Większość naszych uczniów nie zapamięta tych wszystkich skomplikowanych wytycznych i zasad. Dopiero poprzez ćwiczenia jesteśmy w stanie wdrożyć ich do poprawnego stosowania danej struktury.

Dlaczego komputer, tablet i komórka?

Na to pytanie każdy z uczących powinien już znać odpowiedź. W obecnym cyfrowym świecie nie można ignorować technologii. Komputery, tablety czy komórki powinny być standardem w nauczaniu. Nasze lekcje muszą być wzbogacane o nowoczesne technologie, aby aktywizować i motywować uczniów.

Jeżeli nauczyciel przychodzi na lekcję i w głowie ma przeprowadzenie lekcji tylko z podręcznika to na starcie jego lekcja skazana jest na porażkę. Temat z książki OK, ale wzbogacony o filmik czy interaktywną grę językową. Samo korzystanie z oprogramowania dostępnego z podręcznikiem na tablicy czy monitorze interaktywnym wpływa na uczniów mobilizująco i znacząco wzmaga ich aktywność.

W tym miejscu warto wspomnieć o dyscyplinie podczas zajęć. Wyobraź sobie, że uczniowi, który w każdej wolnej chwili korzysta z komórki, a po powrocie ze szkoły do domu gra w najnowsze gry na konsoli do gier Ty oferujesz pracę z podręcznikiem i wymagasz od niego zainteresowania i aktywności. Czy to się może udać? Wiele problemów z dyscypliną bierze się z faktu, że Twoi uczniowie na lekcji się nudzą. Zmień to!

Dlaczego Englishzilla.com?

 Wspomniałem wcześniej o trudności w nauczaniu gramatyki i roli nowoczesnych technik w edukacji. Czas, aby przekonać Cię do skorzystania ze strony Englishzilla.com, którą z całą stanowczością można nazwać innowacyjną. Ćwicząc z uczniami Present Simple czy odmianę czasownika być w czasie przeszłym większość nauczycieli ogranicza się do ćwiczeń z książki + ewentualnie z kart pracy. W zależności od uczniów tych worksheets może być więcej lub mniej. Wielu nauczycieli wspiera się również przykładami ze stron internetowych. Niestety w większości przypadków, na wspomnianych stronach znajdziemy 10-20 przykładów co nie jest wystarczające.

Tutaj z pomocą przychodzi strona www.englishzilla.com, która oferuje niezliczoną liczbę przykładów. Jak to możliwe? W bazie danych strony znajduje się kilkaset imion i fraz, które „mieszają” się przy każdym odświeżeniu strony. Daje to tysiące kombinacji, z których możesz korzystać Ty i Twoi uczniowie.

Na stronie znajdują się ćwiczenia z najpopularniejszymi strukturami gramatycznymi (Present/Past Simple, Present/Past Continuous, Have got, Have to czy odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym i przeszłym). Ćwiczenia te podzielone są na kategorie – zdania twierdzące, przeczenia i pytania. Ćwiczenia posiadają przykłady, aby każdy uczeń wiedział jak dane zadanie rozwiązać. Dodatkowo uczniowie otrzymują natychmiastowy feedback – pojawia się informacja czy dany przykład został przez nich wykonany dobrze czy źle. Na Englishzilla.com są 2 typy ćwiczeń –  wielokrotny wybór lub uzupełnij lukę.

Przykłądowe wykorzystanie ćwiczeń w trakcie lekcji:

– uczniowie podchodzą do tablicy i wybierają właściwą odpowiedź (multiple choice)

– uczniowie wpisują właściwą odpowiedź korzystając z klawiatury lub ekranu dotykowego (writing)

– uczniowie ćwiczą daną strukturę gramatyczną w pracowni językowej, każdy uczeń przy swoim komputerze (multiple choice lub writing)

Strona jest darmowa, uczniowie mogą z niej korzystać również w domu. Warto rozważyć skorzystanie z niej w trakcie nauki zdalnej.

Instrukcja korzystania ze strony

Po wejściu na stronę wybieramy dane zagadnienie gramatyczne z menu (np. GRAMMAR EXERCISES > is/are/am)

  • Do wyboru mamy 7 zadań :
  1. affirmative sentences writing – pisemne uzupełnianie luk w zdaniach twierdzących
  2. negative sentences writing – pisemne uzupełnianie luk w zdaniach przeczących
  3. questions writing – pisemne uzupełnianie luk w pytaniach
  4. affirmative sentences multiple choice – wybór słów do luk (po kliknięciu) w zdaniach twierdzących
  5. negative sentences multiple choice – wybór słów do luk (po kliknięciu) w zdaniach przeczących
  6. questions multiple choice – wybór słów do luk (po kliknięciu) w pytaniach
  7. IS / ARE / AM random exercise – losowe zadanie – wybór słów do luk (po kliknięciu)
  • Po wyborze typu zadania uczniowie będą mogli ćwiczyć poprawność uzupełnianych luk. Po wypełnieniu luki pojawi im się informacja – CORRECT lub INCORRECT.
  • Po wykonaniu wszystkich przykładów na stronie uczniowie klikają w GIVE ME NEW SENTENCES i otrzymują nowe przykłady.

Uwagi:

– wpisywane pytania muszą zaczynać się od wielkiej litery np. Are you a student? are you a student?

– wpisywane słowa muszą się zgadzać co do znaku np. are a re ; dotyczy to także spacji przed i po wyrazie

– za każdym razem gdy klikniemy w GIVE ME NEW SENTENCES wygenerują się nowe przykłady

– przed każdym zadaniem znajdują się przykłady rozwiązań:

Podsumowanie

Nauczyciel bez technologii jest jak samochód bez paliwa – daleko nie zajedzie. Nauczycielska skuteczność łączy się z zainteresowaniami uczniów, dlatego warto korzystać z urządzeń, które są przez nich na co dzień używane. Jeżeli zadasz uczniowi 20 zdań z Present Simple do uzupełnienia w zeszycie to zajmie mu to tyle samo czasu co zrobienie setki przykładów online na Englishzilli. Sam zadaj sobie pytanie co będzie skuteczniejsze i co dla ucznia będzie ciekawsze.

Udostępnij artykuł: